برنامه‌های کارگروه

برنامه میان مدت (تا پایان 97)

 • به روزآوری اولویت‌های پژوهشی قابل انجام با هر یک از دانشگاه‌های مطرح آلمان
 • جمع‌آوری و انتشار اطلاعات مورد نیاز متقاضیان سفر علمی به آلمان شامل اطلاعات عمومی کشور آلمان ، نحوه اقامت، اخذ ویزا، اطلاعات آکادمیک
 • ایجاد سامانه مشاوره در زمینه راه‌کارهای ایجاد ارتباط اعضای هیات علمی با دانشگاه های کشور آلمان
 • ایجاد تمهیدات لازم جهت برگزاری کارگاه تخصصی علمی دو جانبه برای پژوهشگران و دانشمندان منتخب دانشگاه های مطرح آلمان و ایران
 • فعال نمودن و به روزرسانی مستمر وب سایت مربوط به کارگروه و انتشار اطلاعات و لینک های مورد نیاز
 • اطلاع رسانی فرصت‌های آموزشی و پژوهشی در همکاری علمی با آلمان به جامعه دانشگاهی ایران از طریق وب سایت
 • درخواست از دانشگاه ها جهت معرفی یکی از اعضای هیات علمی علاقمند و آشنا به فضای آموزشی و پژوهشی آلمان، به منظور پیگیری تعاملات در زمینه های مورد علاقه دانشگاه متبوع با کشور آلمان
 • برنامه‌ریزی برای توسعه برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سمینارها و کنفرانس‌ها در زمینه‌های مورد نیاز طرفین در دانشگاه ایران و آلمان
 • برگزاری مستمر نشست‌های کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری‌های علمی بین‌المللی با کشور آلمان با هدف:
  • بررسی برنامه‌ها موفق و چالشهای موجود در توسعه ارتباطات علمی با آلمان
  • معرفی زمینه های همکاری مشترک با کشور آلمان
  • ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی نمایندگان اعضای کارگروه به عنوان نقطه مرجع همکاری‌های علمی با آلمان و توسعه شبکه اطلاع رسانی توسط نماینده‌های دانشگاه‌های عضو کارگروه در دانشگاه متبوع خود
  • ایجاد سامانه همتایابی علمی بین پژوهشگران و اساتید ایرانی و آلمانی
 • ایجاد بانک اطلاعاتی همکاری دانشگاه‌های ایران و آلمان، زمینه‌های مورد پیشنهاد از هر دو کشور با هدف
  • تهیه فهرست حوزه‌ها و زمینه‌های همکاری دانشگاه‌های ایران و آلمان اعلام شده توسط نمایندگان دانشگاه‌های عضو کارگروه
  • معرفی فهرست تفاهم‌نامه‌های همکاری موجود با کشور آلمان و نتایج حاصله با هدف فعال نمودن هر چه بیشتر تفاهم‌نامه‌ها
  • معرفی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانش‌آموخته کشور آلمان
  • معرفی پروژه‌های بزرگ اجرا شده توسط دستگاه‌های اجرائی کشور با شرکت‌ها یا موسسات آلمانی
  • معرفی مشخصات علمی و زمینه‌های مورد نظر دانشمندان ایرانی مقیم آلمان علاقمند به همکاری با ایران
  • معرفی مشخصات دانشجویان ایرانی مقیم آلمان علاقه‌مند به همکاری با دانشجویان و اساتید در ایران
  • معرفی مشخصات علمی و زمینه‌های مورد نظر اساتید ایرانی علاقمند به همکاری با آلمان معرفی شده توسط نمایندگان دانشگاه‌های عضو کارگروه