برنامه‌های کارگروه

برنامه بلند مدت (تا پایان برنامه ششم توسعه)

  • تنظیم تقویم رخدادهای علمی ایران و آلمان و تعیین برنامه سفر به دانشگاههای ممتاز و علاقمند به همکاری مشترک
  • تنظیم برنامه‌های حمایت‌های مالی از بنیادها و انجمن‌های علمی دو کشور برای انجام پژوهش‌های در سطح عالی و ممتاز (همانند طرح جندی شاپور فرانسه یا دلاوله با ایتالیا)
  • راه اندازی مرکز منطقه‌ای موسسه ماکس پلانک در ایران.
  • ایجاد شبکه مراکز نوآوری و کارآفرینی بین دو کشور با همکاری مراکز همتا در در دانشگاه های مطرح آلمان
  • پذیرش دانشجوی ارشد و دکتری با جلب حمایت مالی آلمان
  • پذیرش دانشجویان دکتری از آلمان برای دوره‌های فرصت مطالعاتی
  • افزایش تعداد اعضای هیات علمی برای گذراندن دوره‌های فرصت مطالعاتی کوتاه مدت و بلند مدت در آلمان
  • انجام رساله های دکتری و پایان نامه‌های ارشد مشترک
  • افزایش تعداد مقالات مشترک با دانشگاه‌های مطرح آلمان
  • افزایش پروژه های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه‌های مطرح آلمان