برنامه‌های کارگروه

برنامه های جاری (تا پایان سال 96)

 • تماس و هماهنگي با میز آلمان در وزارت خارجه و سفارت ج.ا.ایران در برلین جهت اعزام هیات‌های ایرانی با هماهنگی وزارت عتف - مرداد 1395
 • مکاتبه با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور برای جمع‌آوری و تهیه بانک اطلاعات فعالیت‌ها و همکاری‌های آکادمیک فعلی با آلمان - اسفند 1395
 • مکاتبه با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور برای معرفی نماینده برای شرکت در نشست‌های کارگروه هماهنگ‌کنندگی ملی با آلمان - اسفند 1395
 • برگزاری نشست‌های هماهنگی با دانشگاه‌های فعال در همکاری با آلمان نظیر دانشگاه علامه طباطبایی برای برگزاری نشست مشترک با روسای دانشگاه‌های آلمان در حوزه علوم انسانی - اسفند 1395
 • برگزاری نشست‌های هماهنگی با رییس دفتر همکاری علمی آلمان (DAAD) در تهران فروردین و اردیبهشت 1396
 • برگزاری نشست تخصصی آموزش در آلمان با همکاری DAAD در دانشگاه با دعوت از تمام دانشگاه‌ها – اردیبهشت 1396
 • همکاری در راه‌اندازی دفتر همکاریهای علمی با آلمان در بن – اردیبهشت 1396
 • همکاری مستمر با رایزنی علمی وزارت عتف در اروپا، دکتر قربانی اصل توسعه همکاری‌های علمی با آلمان - تابستان 1396
 • انتخاب یکی از اعضای هیات علمی فعال و آشنا به محیط آکادمیک آلمان برای ایجاد همکاری و اعزام به عناوین نماینده دانشگاه به آلمان – خرداد 1396
 • میزبانی هیات اتحادیه کنفرانس دانشگاه‌های آلمان در دانشگاه و پیگیریهای بعدی برای توسعه ارتباط‌های دانشگاه‌های ایران با آنها – تیر 1396
 • دعوت و میزبانی از اساتید دانشگاه فولدا برای ارائه سمینار و نشست‌های تخصصی برای اعضای هیات علمی از طریق آکادمی بین‌الملل دانشگاه - تیر 1396
 • رایزنی و دعوت از مسوولین امور آموزشی و بین الملل دانشگاه برلین و بخش تحقیقات
 • راه‌اندازی وب سایت کارگروه و درج اطلاعات کلی مربوط به کشور آلمان و دانشگاه‌های مطرح بین المللی آن در وب سایت کارگروه – مرداد 1396
 • اطلاع رسانی سیاستهای تشویقی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری در گسترش تعاملات با آلمان در زمینه فرصت های مطالعاتی