77491031 ut5@iust.ac.ir

در چارچوب سلسله نشست‌های پنج دانشگاه صنعتی برتر، پنجمین دوره از این نشست‌ها در تاریخ چهارشنبه 9 مرداد 1398 به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان و با حضور جناب آقای دکتر ابطحی، ریاست محترم دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.
در این نشست، آقای دکتر ابطحی ریاست محترم دانشگاه صنعتی اصفهان، با اشاره به اینکه در جهان کنونی، بین‌المللی شدن یک مأموریت ملی برای دانشگاه‌های کشور است، برگزاری نشست‌های پنج دانشگاه صنعتی برتر را اتفاق خوبی برشمردند و اشاره کردند که در صورتی که دید بین‌المللی شدن و لزوم آن در تمامی سطوح دانشگاه‌ها برقرار گردد، سایر اهداف مانند جذب دانشجو، ارتقای رتبه‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها و همچنین به دست آوردن بازارهای صنعت و نوآوری نیز به دنبال آن قابل دسترس است. آقای دکتر ابطحی اشاره کردند که باید دیدگاه بین‌المللی دانشگاه‌ها از سطح حضور صرف در رتبه‌بندی‌ها و همچنین جذب دانشجوی بین‌المللی فراتر رفته و در واقع تفکر بین‌المللی بر تمامی ساختارهای دانشگاهی حاکم باشد.
در ادامه‌ی این نشست، جناب آقای دکتر شاه‌حسینی، معاون محترم بین‌الملل دانشگاه علم و صنعت ایران به ارائه‌ی گزارشی در خصوص جلسات پنج دانشگاه برتر و همچنین نقشه‌ی راه تشکسل کنسرسیوم پنج دانشگاه صنعتی برتر پرداختند. همچنین آقای دکتر تقی‌راد، معاون محترم بین‌الملل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی راهکارها و فرصت‌های پیش روی تشکیل این کنسرسیوم را تشریح کردند.

پنج دانشگاه صنعتی برتر کشور (دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه صنعتی امیر کبیر) در حال رایزنی و توسعه همکاری های بین المللی با استفاده از ظرفیت‌های مشترک، هم‌افزایی پتانسیل‌ها و توانمندی های متنوع هر یک از دانشگاه ها در راستای فعالیت‌های بیشتر در عرصه بین‌الملل و امکان‌سنجی تشکیل یک کنسرسیوم دانشگاهی با عنوان پنج دانشگاه صنعتی برتر کشور (5Top Iranian Universities of Technology – UT5) می‌باشند.