77491031 ut5@iust.ac.ir

به دعوت معاونت بین ‌الملل دانشگاه علم و صنعت ایران و با حضور رییس دانشگاه، نشست «هم افزایی حوزه‌ های بین ‌الملل دانشگاه ‌های صنعتی برتر کشور» با هدف ایجاد مجموعه مشترکی از دانشگاه‌ های صنعتی تراز یک کشور شامل دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی خواجه ‌نصیرالدین ‌طوسی و دانشگاه صنعتی اصفهان، در روز چهارشنبه سوم بهمن ماه 1397 در سالن جلسات ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.
در این نشست، که با حضور دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، برگزار شد، معاون بین الملل دانشگاه علم و صنعت ایران، معاون بین ‌الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مدیر بین الملل دانشگاه صنعتی شریف، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان و معاون بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور داشتند.
در این نشست ابتدا دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، پس از خوشامد به حاضرین، در خصوص اهمیت هم ‌افزایی بین دانشگاه ‌های صنعتی تراز یک کشور در قالب یک مجموعه مشترک صحبت کرد. ایشان بر این نکته تاکید داشت که به دلیل تفاوت موضوعات و زمینه‌ های کاری و انتظارات متفاوت کشور از دانشگاه‌ های صنعتی، در مقایسه با دانشگاه‌های جامع و غیرصنعتی، باید به بسیاری از موضوعات بین دانشگاه‌های صنعتی به صورت مجزا و ویژه پرداخته شود. وی افزود: در اکثر کشورها اتحادیه‌ هایی بین دانشگاه‌های صنعتی وجود دارد که برای اجرای پروژه‌ های بزرگ و مشترک و همینطور در خصوص اطلاع‌ رسانی‌ های مشترک در سطح بین ‌المللی تلاش می ‌کنند.
دکتر ذاکری در مورد این همکاری گفت: با روسای 4 دانشگاه برتر صنعتی دیگر کشور در این خصوص مذاکره داشتیم و آنها نیز نسبت به موضوع، نظر مثبت دارند و البته این امر در تمام حوزه ‌های بین الملل، آموزشی، پژوهش و فناوری و دانشجویی مطرح است؛ ولی ما ابتدا به دلیل اهمیت موضوع، از حوزه بین ‌الملل- که نیاز بیشتری برای هماهنگی بین دانشگاه‌ های صنعتی کشور حس می شود- شروع کرده‌ایم.
پس از آن معاونین و مدیران بین ‌الملل 5 دانشگاه صنعتی تراز یک کشور که در این نشست حاضر بودند، در خصوص اهمیت این همکاری و ساز و کارهای لازم برای آن صحبت کردند. همچنین حاضرین در خصوص دستاوردها و مهم‌ترین فعالیت ‌های بین ‌المللی دانشگاه‌ های خود توضیحاتی ارایه و تجربیات دانشگاه‌ های خود را به اشتراک گذاشتند.
گفتنی است تمامی نمایندگان حاضر در جلسه، بر لزوم فعالیت گروهی و استفاده از ظرفیت ‌های مشترک دانشگاه‌ های صنعتی برتر کشور در فعالیت ‌های بین ‌المللی مختلف تاکید داشتند و در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند. در پایان مقرر شد نشست بعدی در نیمه اول اسفند ماه در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شود.